Udbudsmateriale

Få det fulde overblik og en præcis dokumentation til dit udbudsmateriale

Mange fordele

dronetjek til udbudsmateriale

Et udbudsmateriale kan enten bestå af tilbudslister, en arbejdsbeskrivelse, tekniske specifikationer og det kan indeholde kontraktbetingelser eller oplysninger om almindeligt gældende forpligtelser.

Ifølge loven er udbudsmateriale et overordnet begreb, der dækker over alle udbuddets dokumenter. Disse dokumenter sikrer at de indbudte parter byder på ensartede betingelser, og er dermed også grundlaget for parternes prissætning. De indkomne tilbud bliver derfor nemmere at sammenligne med hinanden.

Hos DroneTjek kan du med fordel benytte en visuel inspektion i forbindelse med udbudsmateriale, hvor eksisterende forhold kan vedlægges som supplerende dokumentation. Skal du som større bygherre sende et udbud, er der som oftest billeddokumentation medsendt af eksisterende forhold. Denne dokumentation er sædvanligvis taget steder hvor man nemt kan tage billeder – det kan være nede fra gaden, fra en ejendom beliggende på modsatte side af vejen eller ud ad vinduer.

Billededokumentationen ved denne fremgangsmåde er ofte af svingende kvalitet, og kræver unødvendig meget tid af bygherre og rådgivere. Et DroneTjek muliggør at der eksempelvis kan vedlægges videomateriale, registreringsdokument og målefaste 2D og 3D-modeller af hele udbuddet.

Uanset om det omhandler facade, tag, skorstene m.m., så er dokumentationen af høj kvalitet, og der ingen tvivl om udbuddets omfang.

Få en grundig

Gennemgang af facader

Ved en gennemgang af facader vil det ofte foregå nedefra med en kikkert. Hvis det ikke er muligt at inspicere facaden fra gaden, kræves enten lift eller en besigtigelse gennem vinduer.

At bruge lift er en meget dyr omkostning og en besigtigelse gennem et vindue har beskeden værdi. Med et DroneTjek får du højkvalitets billeder, og facadens stand kan inspiceres og dokumenteres ud fra de optimale forudsætninger. 

facade gennemgang

Spar tid på

Taginspektioner

Skader på tag er normalt besværligt at besigtige. Man bruger meget tid på at finde og registrere omfanget af skader. Der kræver ofte leje af en lift, hvilket er en god, men meget omkostningsfuld løsning. Man kan i nogle tilfælde besigtige skader gennem et vindue, men her ser man kun skader fra siden og der er mange blinde vinkler.

Ved et DroneTjek kan tagets stand inspiceres til en markant lavere pris, og du har det fulde overblik over omfanget. 

taginspektion

Registring af omfanget

til udbudmateriale

Skal du som større bygherre udsende et udbud, er der som oftest billeddokumentation medsendt af eksisterende forhold. Denne dokumentationen er sædvanligvis taget steder hvor man nemt kan tage billeder – det kan være nede fra gaden, fra en ejendom beliggende på modsatte side af vejen eller ud af vinduer.

Kvaliteten af sådan billeddokumentation er ofte af svingende kvalitet, og kræver unødvendig meget tid af bygherre og rådgiver. Ved et DroneTjek kan du vedlægge en filmoptagelse af hele udbuddet. Uanset om det omhandler facade, tag, skorstene m.m., så er dokumentationen af høj kvalitet, og der ingen tvivl om udbuddets omfang.

udbudsmateriale

Afleveret projekt

1 og 5 års gennemgang

Ved gennemgang af allerede udførte opgaver kan det være svært at se, hvordan det ser ud efter hhv. 1 og 5 år. Her kan du med fordel anvende et DroneTjek for gennemgang, godkendelse og kommentarer. Det giver et præcist billede af arbejdets kvalitet, og om eventuelle fejl og mangler skal udbedres.

drone besigtigelse

Både privat og erhverv

Mange muligheder

Med en droneflyvning eller en dronevideo har du mange muligheder for at få løst forskellige opgaver. 

Vores droner er de nyeste og bedst udstyrede på markedet. Derfor kan du forvente et resultat hvor vi fanger essensen i de mindste detaljer, og kan sætte fokus på kritiske områder.

Se herunder, et eksempel på videooptagelse med en drone til b.la. inspektion af tag og facade.

DRONETJEK

Få det fulde overblik

FORSIKRINGSKADER

Præcist billede af skaden

Garanti eftersyn

1 & 5 års gennemgang

GET IN TOUCH

Contact us with any enquiry. We have many years of experience, and we get all jobs done.

Use the formula or hit us on info@dronetjek.dk